Brigitte De Man - Cranio Sacraal Therapie
Welkom - Wie ben ik - Een beetje geschiedenis - Waarom Cranio Sacraal Therapie - Boek
Een sessie - Voor wie - Ervaringen van cliënten - Praktisch - Contact - Links - Samenwerking - Extra's

De problemen liggen in het gebied van de diversiteit, de oplossingen in het gebied van de eenwording

Voor wie is het
Een ‘onderhoudsbehandeling’ is een uitstekend idee. Zo kunnen restricties in het lichaam opgelost worden vooraleer ze symptomen gaan veroorzaken.

De doelgroep van Cranio Sacraal Therapie

Cranio Sacraal Therapie is bedoeld voor iedereen. Aangezien een cranio sacraal sessie het zelfherstellend vermogen van het lichaam stimuleert, is het soort klachten dat behandeld kan worden zeer divers:

 • Laag zelfbeeld, niet goed in je vel zitten, onrust, relatieproblemen, innerlijke conflicten, traumaverwerking, depressie, burn-out, psychosomatische klachten, vermoeidheid, stress, nek- en rugpijn, grenzen stellen, emotionele problemen, verwerking kinder/jeugd tijd,...

 • Herstel bevorderend na ziekte of operatie.

 • Nuttige preventieve behandelingsmethode bij degeneratieve ziekten zoals Parkinson, Alzheimer en dementie,...

 • ADHD, leerproblemen, concentratieproblemen,...

 • Pre- en postnataal voor de moeder.

Enkele voorbeelden.
 • Gezonde stress is nodig, om snel te reageren op een gevaarlijke situatie, zoals wegspringen voor een voorbijkomende auto terwijl je de straat wou oversteken. Tijdens zo’n alarmfase gebeuren er verschillende dingen in je lichaam: je hartslag stijgt, je spijsvertering stopt, je bloedvaten vernauwen, je produceert adrenaline en cortisol waardoor je immuunsysteem trager gaat werken want overleven is op dat moment belangrijker. Wanneer het gevaar geweken is worden de overtollige stresshormonen afgevoerd en gaan de lichaamsfuncties weer naar een neutrale toestand. Wanneer het lichaam echter constant teveel prikkels krijgt - een drukke leefomgeving, onder druk staan op het werk of school, emoties zoals woede, angst, verdriet, ergernis, frustratie - gaat het lichaam voortdurend stresshormonen aanmaken waardoor het lichaam niet meer in staat is om te ontspannen. Klachten zoals slapeloosheid, opgejaagd gevoel, hoofdpijn, constante spierspanning, burn-out, ziekte doordat het immuunsysteem onderdrukt wordt kunnen hiervan het gevolg zijn. Het is dus belangrijk om overtollige stress af te voeren en de accu’s van het lichaam op te laden. Maar even zo belangrijk is om te gaan kijken hoe er iets kan veranderd worden aan die stressvolle manier van leven/denken/zijn.

 • Na een ziekte of operatie zal de afvoer van achtergebleven toxische residuen van anesthesie en pijnmedicatie maar ook het achtergebleven residu van de medicatie, chemotherapie bvb. gestimuleerd worden. Hierdoor wordt het herstel bespoedigd.

 • Vanaf de leeftijd van 60 jaar vermindert de aanmaak van hersenvocht. Tijdens een behandeling worden de hersen- en ruggenmergvliezen uitgenodigd hun maximale ruimte in te nemen en zal er meer hersenvocht worden aangemaakt.
  Upledger zegt hierover: ‘Men gaat er ook steeds meer van uit dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de aanwezigheid van metaalionen in het hersenweefsel en het ontwikkelen van dementie en de ziekte van Alzheimer. Hersenvocht bevat moleculen die de capaciteit bezitten om metaalionen die in de hersenen zijn afgezet te binden zodat deze kunnen worden afgevoerd en verwijderd uit het lichaam. Een betere circulatie van hersenvocht doorheen de hele hersenmassa kan men dus zien als een preventiemiddel tegen zulke ziektes.
  ... We behaalden ook zeer goed resultaten bij oudere mensen met concentratieproblemen. We zagen een significante verbetering in hun mentale alertheid en het functioneren van de hersenen in het algemeen. Ik ben ervan overtuigd dat dit rechtstreeks te maken heeft met een betere circulatie van bloed, van cerebrospinaal vocht, intersistieel vocht en intracellulair vocht, waardoor de opgehoopte toxische afvalstoffen uit de hersencellen en het hersenweefsel kunnen afgevoerd worden.’

 • Zowel pre- als postnataal zal de (aanstaande) moeder baat hebben bij een sessie. Het lichaam zal zich klaarmaken voor de bevalling, nadien zullen de weefsels en botten sneller hun oorspronkelijke plaats terug innemen. De kersverse moeder loopt zich soms een beetje voorbij in die eerste periode na de bevalling, een cranio sessie zal haar lichaam de kans geven om even uit te rusten en bij te tanken.

 • Leerproblemen, dyslexie, ADHD, concentratieproblemen hebben ook dikwijls te maken met het klemzitten van bepaalde botjes in de schedel. Dikwijls ten gevolge van een moeilijke bevalling. Hierdoor treedt er irritatie of druk op de hersenen op en kan het cranio sacraal systeem niet optimaal functioneren.

 • De baas van onze hormonenhuishouding, de hypofyse ligt in het wiggebeen, een botje in het midden van ons hoofd. Alle botjes in de schedel scharnieren met elkaar als reactie op het cranio sacraal ritme dat de hersenvliezen laat uitzetten en inkrimpen. Een onevenwicht kan onrechtstreeks de werking van de hypofyse belemmeren. Klachten zoals hoofdpijn, premenstrueel syndroom kunnen hiervan het gevolg zijn.

 • Psychische problemen zoals depressie, lusteloosheid, traumaverwerking, mishandeling, misbruik,... krijgen de kans om gehoord te worden.

Er zal altijd gekeken worden of er een onderliggende oorzaak aanwezig is bij een bepaald symptoom. Op die manier krijgen oude emotionele trauma’s die lang verscholen zijn gebleven in het lichaam de kans om gehoord te worden. Zoiets gebeurt alleen maar als het lichaam van de cliënt zegt hiervoor klaar te zijn.